Scheiding van kerk en staat of scheiding van christen en politiek?

“In dit huis neemt God niet deel aan het debat. Scheiding van kerk en staat.” Aldus Sylvana Simons in een reactie op SGP-politicus Roelof Bisschop. Wanneer in de politiek christenen hun geloof betrekken krijgen ze regelmatig te horen dat hun christelijke visies niet mogen worden toegepast op de politiek, omdat dat in gaat tegen de scheiding van kerk en staat. Is het echt zo dat vanwege de scheiding van kerk en staat christenen niet hun geloof mogen betrekken bij de politiek?

Wat is de scheiding van kerk en staat?
In Nederland hebben we de staatsvorm ‘scheiding van kerk en staat’. Dat betekent dat de kerkelijke machten en de staat losstaande instituties zijn. De kerk heeft dus geen directe impact op de staat en de staat heeft geen directe impact op de kerkelijke structuur. De staat kan in bepaalde mate invloed uitoefenen op de kerk door het maken van wetten. Daarbij kan de kerkelijke macht indirect invloed uitoefenen op de staat, zoals andere belangengroepen dat doen. De scheiding van kerk en staat is belangrijk voor een democratie, omdat deze staatsvorm de stem van het volk als uitgangspunt neemt. En niet de kerkelijke macht.

“Het doorvoeren van christelijke beleid in de Tweede Kamer kan nog steeds democratisch zijn, zolang het niet direct wordt beïnvloed door een kerkelijke macht, wat als corrupt kan worden beschouwd onder het huidige systeem.”

Er is veel kritiek
Regelmatig komt het voor dat mensen kritiek uiten op anderen die op christelijke partijen stemmen of voorstanders zijn van het doorvoeren van wetten waar ze achter staan op basis van hun geloof. Deze kritiek komt voort uit dat die mensen denken dat religieuze ideeën niets te zoeken hebben in beleid of redenering om beleid door te voeren. Ook in de Tweede Kamer wordt dit argument wel eens gebruikt, bijvoorbeeld het citaat uit de inleiding van Sylvana Simons die in een debat over de nieuwe transgenderwet op Roelof Bisschop van de SGP reageert.

Christelijke representatie
Zoals eerder bepaald, gaat de scheiding van kerk en staat om het scheiden van instituten. Dat heeft niets te maken met dat ons democratische systeem het ook toelaat om christelijke bevolkingsgroepen te representeren. Het doorvoeren van christelijke beleid in de Tweede Kamer kan nog steeds democratisch zijn, zolang het niet direct wordt beïnvloed door een kerkelijke macht, wat als corrupt kan worden beschouwd onder het huidige systeem.

Stemmen met christelijke normen en waarden
Het is dus wat ons betreft niet erg om als christen je christelijke waarden mee te wegen bij het stemmen of bij andere politieke betrekkingen. Het is aan jou om te beslissen of je zelf christelijk wilt stemmen, ongeacht wat anderen zeggen. Wel moeten mensen er respect voor hebben wanneer iemand zijn geloofsovertuiging betrekt bij politieke discussies. Het past niet alleen in een democratie, maar het is juist de essentie van democratie om je eigen normen en waarden te uiten in je stemgedrag.

Madelief Emmens

Stuur een mail naar de auteur, vergeet niet de naam te vermelden!

AGENDA

Visieavond over plannen God First in 2023. We beginnen om 19:30 in Arnhem met een borrel, er is aanbidding, tijd voor connectie en onze vrijwilligers stellen zich voor. Meer informatie.

Fire Night met zendeling Baruch van Beek in Arnhem. Meld je aan.

Landelijk tienerevent Momentum United. Meer informatie.

Miracle Night i.s.m. House of Miracles in Arnhem, met aanbidding o.l.v. Jason Upton. Meer informatie volgt.

NIEUWSBRIEF

Ontvang onze maandelijkse update!

SHOP

Onze webshop gaat in maart live.

MOMENTUM

Dit is hét landelijke tienerevent waar levens veranderd worden. Op 25 maart verwachten we honderden tieners én jongeren die samen God gaan aanbidden en gaan luisteren naar Zijn Woord.

Tijdens vorige edities gaven tientallen tieners (voor het eerst) hun leven aan Jezus. We zagen wonderen gebeuren. Depressies werden verslagen en Jezus werd verheerlijkt. Zorg er dus voor dat jij dit meemaakt!

what you need to know

in your inbox every morning

what you need to know

in your inbox every morning