- God First -

CONTACt

stuur ons een

mail

Algemene

Informatie

 

Naam: Stichting God First Ministries

Merknaam: God First

Adres: Mosterdhof 18, 6931AM Westervoort

Email: info@godfirst.nl

IBAN: NL66 TRIO 0320 3680 25

Telefoonnummer: +31 6 51402984

KvK inschrijving: 83041583

RSIN-nummer: 862702513

Btw-nummer: n.v.t.

Fiscaal nummer: n.v.t.

Gestart op 10 juni 2021 te Beekbergen

Giften

Giften kunnen overgemaakt worden op NL66 TRIO 0320 3680 25 t.n.v. Stichting God First Ministries (ANBI).

het

bestuur

 

Het bestuur bestaat uit:

       Voorzitter Jacobus Schreudering

       Secretaris Henk van Deutekom

       Penningmeester Peter Fransen


de

doelstelling

 

De stichting stelt zich ten doel: Personen helpen bij het uitleven van de Grote Opdracht zoals Jezus die verwoordt in Mattheüs 20:19 en 28:19. De kern van de Grote Opdracht is om mensen tot geloof in Jezus Christus te brengen, om gelovigen op te bouwen en toe te rusten, en ze uit te zenden, zodat zij zelf ook anderen tot het geloof brengen, toerusten en zenden.

De stichting tracht haar doel te bereiken door trainingen, conferenties en andere evenementen te organiseren waarin de doelstellig tot uiting worden gebracht, alsmede het publiceren van multimedia voor op sociale media, ter toerusting en uitbreiding van de kerk.

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

 

Download hier het volledige beleidsplan.

 

financiële

zaken

 

Onkostenvergoeding

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Download hier de winst-en-verliesrekening over 2021.

Klik hier voor de balans van stichting God First Ministries per 01-01-2022.

Financiële verantwoording

Stichting God First Ministries is medio 2021 opgericht. Wegens lange wachttijden bij Triodos Bank hebben we pas vanaf januari 2022 een bankrekening. Daarom valt er over boekjaar 2021 niet veel te melden. De enige gemaakte kosten over boekjaar 2021 betreft de kosten voor het aanmelden van de stichting bij de notaris. Deze kosten zijn door een privépersoon gedragen, als gift aan de stichting. Dit ging buiten onze nog niet bestaande rekening om. Daarom is het niet vermeld in de bovenstaande winst-en-verliesrekening van boekjaar 2021. We verwachten uiteraard dat er over boekjaar 2022 veel meer te vermelden valt.

Mijlpalen

 

       10 juni 2021 – oprichting stichting

       11 januari 2022 – openen bankrekening Triodos

       Medio februari – opening vaste werkruimte

       Medio maart 2022 – publiek gaan stichting God First MinistriesAlgemene voorwaarden

Gezien God First geen webshop is, valt er weinig te zeggen over onze algemene voorwaarden. Wij respecteren de privacy van onze contacten en zullen daarom ook nooit de emailadressen van de mensen die zich voor onze nieuwsbrief hebben aangemeld met derden delen.


Donaties aan God First zijn ALTIJD vrijwillig. Heeft u per ongeluk teveel overgeboekt, dan kunt u contact met ons opnemen en kunnen we terugstorten wat teruggestort moet worden. Automatische overboekingen (SEPA) kunnen te allen tijde geannuleerd worden. Neem daarvoor contact met ons op via de bovengenoemde contactgegevens. Duurt het enkele dagen voordat wij reageren, en is er in die tussentijd opnieuw een maandelijks bedrag afgeschreven, dan heeft u recht op restitutie. Binnen 14 dagen na contact maken wij het desbetreffende bedrag over naar uw rekening.


Privacybeleid

Klik hier voor ons privacybeleid