Informatie over de stichting

GIFTEN

Stichting God First Ministries is medio 2021 opgericht. Wegens lange wachttijden bij Triodos Bank hebben we pas vanaf januari 2022 een bankrekening. Daarom valt er over boekjaar 2021 niet veel te melden. De enige gemaakte kosten over boekjaar 2021 betreft de kosten voor het aanmelden van de stichting bij de notaris. Deze kosten zijn door een privépersoon gedragen, als gift aan de stichting. Dit ging buiten onze nog niet bestaande rekening om. Daarom is het niet vermeld in de bovenstaande winst-en-verliesrekening van boekjaar 2021. We verwachten uiteraard dat er over boekjaar 2022 veel meer te vermelden valt.

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

–       Voorzitter Jacobus Schreudering

–       Secretaris Henk van Deutekom

–       Penningmeester Peter Fransen

DE DOELSTELLING

De stichting stelt zich ten doel: Personen helpen bij het uitleven van de Grote Opdracht zoals Jezus die verwoordt in Mattheüs 20:19 en 28:19. De kern van de Grote Opdracht is om mensen tot geloof in Jezus Christus te brengen, om gelovigen op te bouwen en toe te rusten, en ze uit te zenden, zodat zij zelf ook anderen tot het geloof brengen, toerusten en zenden.

De stichting tracht haar doel te bereiken door trainingen, conferenties en andere evenementen te organiseren waarin de doelstellig tot uiting worden gebracht, alsmede het publiceren van multimedia voor op sociale media, ter toerusting en uitbreiding van de kerk.

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Download hier het volledige beleidsplan.

what you need to know

in your inbox every morning

what you need to know

in your inbox every morning